Telegram chatbot RSS
Pentesting, La teva seguretat el primer.

El pentesting, també conegut com a prova de penetració, és una metodologia de seguretat informàtica en què un hacker ètic, conegut com a "white hat" o barret blanc, realitza una avaluació exhaustiva de la seguretat d'un sistema o una aplicació web . L'objectiu principal del pentesting és identificar i ressaltar les vulnerabilitats existents, brindant als propietaris l'oportunitat de corregir-les abans que siguin explotades per atacants malintencionats.

El procés de pentesting per un hacker "white hat" implica diverses etapes:

Recopilació d'informació:

El pentester recopila tota la informació rellevant sobre l'objectiu, com l'arquitectura del sistema, el programari utilitzat, les possibles vulnerabilitats conegudes, etc. Això ajuda a construir un enfocament més efectiu per a l'avaluació.

Anàlisi i planificació:

En aquesta etapa, s'analitza la informació recopilada i es planifiquen les estratègies i les tècniques de prova adequades per avaluar la seguretat del sistema objectiu. Es determinen els abasts i els objectius específics del pentesting.

Escaneig i enumeració:

El pentester utilitza eines i tècniques per escanejar el sistema i descobrir ports oberts, serveis en execució i possibles vulnerabilitats. També es fa una enumeració per obtenir informació més detallada sobre els components del sistema i les possibles bretxes de seguretat.

Explotació de vulnerabilitats:

En aquesta etapa, el pentester intenta explotar les vulnerabilitats descobertes. L'objectiu és demostrar l'impacte potencial que podria tenir un atacant malintencionat si aconsegueix explotar amb èxit una vulnerabilitat.

Informe de resultats:

Després de completar les proves, el pentester genera un informe detallat que destaca les vulnerabilitats trobades, juntament amb les recomanacions per mitigar els riscos identificats. Aquest informe proporciona una visió clara de les debilitats del sistema i ajuda els propietaris a prendre mesures per millorar la seguretat.

És important destacar que el pentesting per un hacker "white hat" es duu a terme sota un acord i amb el consentiment explícit dels propietaris del sistema. El seu objectiu principal és millorar la seguretat protegint els actius digitals i la confidencialitat de les dades. En fer aquestes proves, s'enforteix la infraestructura i s'evita que els atacants malintencionats aprofitin les vulnerabilitats existents.ELS NOSTRES PREUS?

Els nostres preus al servei de pentesting són personalitzats i s'adapten a cada cas en particular, tenint en compte les necessitats i característiques específiques de cada client.