Telegram chatbot RSS


Realitzem una auditoria de la teva pàgina web.

grafico seo

Una campanya SEO és la manera de crear contingut amigable per als principals cercadors.

Està la teva pàgina web ben estructurada per als cercadors?

Utilitzem mètodes per aconseguir més visibilitat en els resultats dels cercadors, optimitzem el codi font, analitzem possibles problemes d'indexabilitat i oferim un seguiment setmanal de les evolucions de les actuacions.

Optimitzem el codi font de la seva pàgina per aconseguir més posicionament en cercadors i aconseguim que la seva pàgina web aparegui en els primers resultats de Google i diferents cercadors per a les cerques més comunes dels seus possibles clients.

La nostra selecció de paraules clau per al vostre projecte i la distribució de les mateixes en el contingut generat, farà que la seva pàgina web es posicioni de forma natural i sigui premiada pels cercadors situant-la en primeres posicions del cercador, augmentant així la seva visibilitat i , per tant, trànsit i conversions.

Subministra'ns la teva pàgina web i t'enviem un informe detallat!

Fem una anàlisi profunda de totes les URL que componen el seu lloc web i relacionem tots els punts que sabem que afecten en major o menor mesura el posicionament als cercadors.

Els nostres informes relacionen problemes per contingut duplicat, problemes d'accessibilitat, navegabilitat dels robots, errors d'arquitectura, metadades o simples enllaços trencats. Auditem més de 100 paràmetres dels quals som perfectament conscients que afecten directament el posicionament.

Tots els nostres informes poden ser periòdics i amb un seguiment setmanal/mensual dels objectius complerts i amb tasques clarificades a realitzar, ja sigui pel nostre equip tècnic o pel departament informàtic.

Els nostres informes d'auditoria es presenten de manera personalitzada i adaptats a les necessitats dels clients. Un dels requisits fonamentals per a una bona auditoria serà tenir accés a eines com Search Console i Google Analytics. L'accés a aquestes dades sempre es fa amb la màxima discreció i seguretat.

Després del període d'assessorament, disposem de serveis d'implementació, que us poden ajudar a accelerar el procés d'optimització web.

volumen busqueda seo