Telegram chatbot RSS


kit digitalizadorQUE ÉS EL KIT DIGITAL?

És un programa dirigit a pimes i autònoms, del Ministeri d'assumptes Econòmics i Transformació Digital, que acompanya a empreses en el seu procés de transformació digital, per a poder evolucionar i millorar el seu negoci.

Això ho aconsegueix amb ajudes econòmiques que permeten accedir a un gran catàleg de solucions digitals i a agents digitalitzadors que ofereixen l'oportunitat de digitalitzar la seva empresa.

El pla NextGenerationEU ofereix subvencions de fins a 12.000€ en subvencions per al teu negoci

Pots sol·licitar el kit digital?

Requisits mínims per a poder accedir al Kit Digital

  • Ser microempresa, petita empresa (fins a 49 treballadors) o autònom.
  • No tenir la consideració d'empresa en crisi.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
  • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  • No incórrer en cap de les prohibicions previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Estar inscrit en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral.
  • No superar el límit d'ajudes de mínims (totes les subvencions atorgades per estats de la UE inferiors a 200.000 €).
  • Disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital d'acord amb el test de diagnòstic en la plataforma Accelera pime.
  • Tenir el domicili fiscal a Espanya.
requisits per a kit digital


QUE OFERIM COM A AGENTS DIGITALITZADORS?

Lloc web i presència en internet

Lloc web i presència en internet

Intel·ligència empresarial i analíticarequisitos para kit digital

Intel·ligència empresarial i analítica

Serveis i Eines d'oficina virtual

Serveis i Eines d'oficina virtual

Comerç Electrònic

Comerç Electrònic

Gestió de xarxes socials

Gestió de xarxes socials

Comunicacions Segures

Comunicacions Segures

Gestió de Processos

Gestió de Processos

Factura Electrònica

Factura Electrònica

Ciberseguretat

Ciberseguretat

Gestió de Clients

Gestió de ClientsLES NOSTRES SOLUCIONS

Ciberseguretat

14€ Per dispositiu


Email amb Antispam


Email Antimalware


Email Antiransomware


Filtrat d'entrada d'emails


Garantia de lliurament

Gestió de processos

Desde 25€


Programa de facturació


Gestió de proveïdors


Gestió d'articles


Multiusuari


Gestió Comercial


Ofertes a clients


CRM - Seguiments a clients


Actualització automàtica d'estoc en la web i articles


Captura de clients i comandes automatitzades a Espanya ideal posicionament Google


Integració amb Nacex i Correus


Gestió de magatzem


Email Màrqueting


Gestió telemarketing

Presencia en Internet

Desde 300€


Domini primer any inclòs


Disseny de pàgina web


Comptes de correu inclòs


Possibilitat d'actualitzacions


Optimització SEU de totes les pàgines


Hosting del primer any inclòs

Comerç electrònic

Desde 600€


Botiga En línia Completa


Sistemes de pagament Visa/Paypal/Transferència


Agències de transport incloses


Gestió de comandes integrat


Possibilitat de connexió amb programa de facturació AR6 per a gestió d'estoc
Com tramitar el kit digital

Com tramitar el kit digital?

Les sol·licituds podran presentar-se durant els 3 mesos posteriors a la publicació de la convocatòria.

Si compleixes tots els requisits i has realitzat el test d'autoavaluació digital, l'única cosa que has de fer és buscar en el catàleg de solucions digitals quins t'interessen per al teu negoci i posar-te en contacte amb l'agent digitalitzador.

A partir de la concessió de l'ajuda, tindràs un termini de 6 mesos per a acordar amb l'agent digitalitzador un acord de digitalització, on es detallaran les característiques de les solucions que s'implementaran, el seu termini de desenvolupament i l'import del bo digital, entre altres.